Pod okriljem UNESCO-a usmena i nematerijalna kulturna baština je prepoznata kao važan segment cjelokupne baštine. Riječ je o „živoj“ kulturi koja se uvijek i iznova stvara i prolazi kontinuirane evolutivne procese u skladu s društvenim promjenama. Sveprisutna globalizacija, ali i mikrodruštvene promjene imaju veliki utjecaj na način čuvanja i prenošenja ovih oblika koji su rezultat višestoljetne sedimentacije i isprepletenosti kulturnih izraza. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine promiče i razvija kulturnu raznolikost, ljudsku kreativnost, podstiče toleranciju i međukulturni dijalog.

 

Sa ciljem očuvanja ovog dijela baštine UNESCO je 2003. godine donio Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine(https://ich.unesco.org/en/convention). Prema Konvenciji nematerijalna baština su običaji, vjerovanja, pojave duhovnog stvaralaštva koja se prenose predajom, a manifestiraju se kroz: jezik, dijalekte, govore i toponimiku te usmenu predaju ili izvedbene izričaje, vještine, znanja, umijeća, kao i instrumenti, predmeti, rukotvorine i kulturni prostori koji su povezani s tim i koje zajednice, skupine ili pojedinci prihvaćaju kao dio svog kulturnog identiteta.

 

Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine Bosna i Hercegovina je ratificirala 16. jula 2008. godine. (link)

 

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta vodi se Preliminarna otvorena lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine koja je dio Preliminarne otvorene liste nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

 Preliminarna otvorena lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa/baštine

Federacije Bosne i Hercegovine:

 

 1. Konjičko drvorezbarstvo
 2. Običaj potkivanja jaja u Kreševu
 3. Umijeće izrade čipke – keranje
 4. Hodočašće na Ajvatovicu – Prusac
 5. Hodočašće Sv.Ivi – Podmilačje
 6. Izrada grnčarije u Liješevi
 7. Običaj natjecanja u košenju trave na Kupresu
 8. Ganga, seoski polifoni muzičko-poetski oblik
 9. Sevdalinka, tradicionalna gradska narodna pjesma
 10. Umijeće gradnje i sviranja instrumenta karaduzen
 11. Seoski polifoni oblik pjevanja „U tri“
 12. Skokovi sa Starog mosta u Mostaru
 13. Pjevanje uz gusle
 14. Puračka ćaska-umijeće pripremanja i služenja
 15. Pjevanje uz pratnju šargije/tambure i violine

 

Preliminarna lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine otvorena je za upis novih elemenata. Prijava