U mjestu Liješevi, u okolici Visokog, vještina oblikovanja glinenog posuđa na ručnom kolu zadržala se već dugi niz decenija. Izrazita specifičnost ovog starog zanata sačuvanog u Liješevi je ručno grnčarsko kolo na kojem se predmeti izrađuju jer je ovaj oblik grnčarskog kola bio prisutan još u prahistorijskom vremenu.

Inače, prvi pisani trag o tradiciji grnčarstva u Bosni i Hercegovini zabilježen je još 1600. godine Od tada do danas grnčarstvo je potiskivano, dolaskom drugih proizvoda gubilo svoje tržište da bi se danas tek rijetki bavili ovim starim zanatom.

U Liješevi se do danas zadržala tradicija korištenja ručnog kola pri izradi glinenih predmeta koje karakterizira grublja izrada, rustični izgled i namjena korištenja za spremanje jela direktno na vatri ognjišta.

Povijesni razvoj grnčarstva u Liješevi u uskoj je vezi i sa postojanjem izuzetno kvalitetne gline u neposrednoj blizini mjesta Liješevo, što i danas omogućava kvalitetan materijal za izradu dugotrajnih predmeta od gline.