Federalno ministarstvo kulture i športa u okviru svoje nadležnosti izdaje suglasnost za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta.

Propisi na osnovu kojih se izdaje suglasnost za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta su:

–          Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza („Službeni glasnik BiH”, br. 22/98, 30/02 i 40/02 );

–          Uputa o izdavanju dozvola za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta („Službeni glasnik BiH”, broj 41/02 );

–          Pravilnik o postupku davanja suglasnosti za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta.