Javni organ dužan je u okviru svojih mogućnosti poduzeti potrebne mjere pružanja pomoći fizičkoj ili pravnoj osobi koja traži ostvarenje svog prava u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/01.

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu te informacije priopćiti podnositelju zahtjeva za pristup informacijama.