Federalno ministarstvo kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na koordinaciju u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa, muzejskoj, arhivskoj, knjižničarskoj, nakladničkoj, kazališnoj, glazbenoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruga, fondacija i drugih pravnih osoba u oblasti umjetnosti, kulture, športa i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa nalazi se i Zavod za zaštitu spomenika.

Shema Ministarstva

 

Unutarnja organizacija Ministarstva:

  • Ured ministrice
  • Sektor za kulturno-povijesno nasljeđe i kulturu
  • Sektor za šport
  • Sektor za mlade
  • Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
  • Jedinica za unutarnju reviziju
  • Zavod za zaštitu spomenika

Adresa i kontakt Ministarstva

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 254 103

Fax: +387 33 254 151

E-mail: ured@fmks.gov.ba