Federalno ministarstvo kulture i športa ima, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, ovlaštenja  donositi akte potrebne u postupku stjecanja carinske olakšice. U tu svrhu doneseni su interni akti kojima se uređuje postupak donošenja zakonom propisanih akata i formiranja povjerenstava  za carine koja taj postupak provodi.

Relevantni propisi  na osnovu kojih se u Ministarstvu izdaju akti  potrebni u postupku ostvarivanja carinske olakšice su sljedeći:

  1. – Članak 176., stavak 6. Zakona  o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06 i 93/08)
  2. – Članak 20. Priloga Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine – Roba oslobođena plaćanja uvoznih dažbina

III. –  Članak 2.,  točke 16. i 22. Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uvjetima („Službeni glasnik BiH“, br. 19/05 i 52/05)

  1. – Odluka o popisu obrazovnih, znanstvenih i kulturoloških materijala koji su oslobođeni plaćanja carine Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/05)
  2. – Interni akt na osnovu kojeg se odlučuje o izdavanju mišljenja u skladu sa točkom 16. i potvrde u skladu s točkom 22. citirane odluke je Pravilnik o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine.

 

Zahtjev za izdavanje mišljenja u skladu s člankom 5. i potvrde u skladu s člankom 7. Pravilnika o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine podnosi se Povjerenstvu Ministarstva:

 

Uvoznici robe koji žele ostvariti carinsku olakšicu za uvezenu robu kulturološkog karaktera koja im je potrebna za obavljanje registrirane djelatnosti podnose zahtjev koji treba sadržati sljedeće:

  1. određenje vrste robe
  2. određenje karaktera robe
  3. ukupnu vrijednost robe koja se uvozi i oznaku valute
  4. ukoliko postoje neki dokumenti na koje se naslanja pravo na uvoz robe (ugovor o korištenju prava) potrebno je naznačiti te dokumente i priložiti ih
  5. ukoliko roba kulturološkog karaktera nije jasno izdvojena potrebno je napraviti specifikaciju takve robe
  6. prilikom podnošenja prvog zahtjeva prilaže se ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji, odnosno upisu u Registar nadležnog organa

 

(Radi orijentacije prilikom podnošenja zahtjeva ističemo obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja o kulturološkom karakteru robe i potvrde da se roba uvozi za potrebe projekta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  u oblasti kulture, športa i mladih.)