U Uredu ministrice obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za rad ministrice i tajnika Ministarstva, i to: preuzimanje cjelokupne pošte koja je upućena ministrici, tajniku i Ministarstvu, raspoređivanje preuzete pošte prema uputama ministrice i tajnika, sudjelovanje u pripremanju materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, priprema prijedloga i mišljenja u svezi s neposrednim aktivnostima ministrice, odnosno tajnika, briga o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva, obavljanje protokolarnih poslova u svezi s neposrednim angažiranjem ministrice i tajnika, ugovaranje i organiziranje sastanaka kojima rukovodi ministar, pripremanje sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka, prevođenje i lektoriranje pisanih materijala, kao i drugi poslovi po potrebi.

Savjetnica za organizaciju i strateško planiranje u oblasti športa: Anita Vlašić

Telefon: +387 33 254 160

E-mail: Anita.Vlasic@fmks.gov.ba; ured@fmks.gov.ba

Savjetnica ministrice za organizaciju i strateško planiranje u oblasti zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa: Emilija Pavićević

Telefon: +387 33 254 192

E-mail: Emilija.Pavicevic@fmks.gov.ba

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću – glasnogovornica: Merima Djerekarac

Telefon: + 387 33 254 108

E-mail: Merima.Djerekarac@fmks.gov.ba

Stručna suradnica – lektorica: Bjanka Alajbegović

Telefon: +387 33 254 154

E-mail: Bjanka.Alajbegovic@fmks.gov.ba

Tehnička tajnica: Elvira Klis

Telefon: +387 33 254 103

E-mail: Elvira.Klis@fmks.gov.ba; ured@fmks.gov.ba

Vozač: Sanjin Zajković