Plan integriteta

Mišljenje na ažurirani Plan integriteta

Ažurirani Plan integriteta

TROGODIŠNJI PLAN RADA FMKS 2024-2026

Plan rada za 2024. godinu

 Radni ciljevi državnih djelatnika za 2024. godinu

Aktivnosti djelatnika Ministarstva

Plan edukacija djelatnika Federalnog ministarstva kulture i sporta

Tabela koordiniranja i članstva djelatnika Federalnog ministarstva kulture i sporta

Situaciona analiza Federalnog ministarstva kulture i športa za izradu Strategije osoba s invaliditetom 2022. – 2027. godina

2023 – 2026

Strateški ciljevi Federalnog ministarstva kulture i sporta u mandatnom razdoblju 2023 – 2026

2023 – 2025

TROGODIŠNJI PLAN RADA FMKS ZA PERIOD 2023-2025

2023

Plan rada za 2023. godinu

Izvješće o radu za 2023. godinu

2022 – 2024

TROGODIŠNJI PLAN RADA FMKS  ZA PERIODE 2022-2024 (.pdf dokument)

Izvještaj o radu za 2022. godinu

2020

Plan rada za 2020 godinu (.pdf dokument)

2019

Izvještaj o radu za 2019. godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2019 godinu (.pdf dokument)

2018

Izvještaj o radu za 2018 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2018 godinu (.pdf dokument)

2017

Izvještaj o radu za 2017 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2017 godinu (.pdf dokument)

2016

Izvještaj o radu za 2016 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2016 godinu (.pdf dokument)

2015

Izvještaj o radu za 2015 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2015 godinu (.pdf dokument)

2014

Izvještaj o radu za 2014 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2014 godinu (.pdf dokument)

2013

Izvještaj o radu za 2013 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2013 godinu (.pdf dokument)

2012

Izvještaj o radu za 2012 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2012 godinu (.pdf dokument)

2011

Izvještaj o radu za 2011 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2011 godinu (.pdf dokument)

2010

Izvještaj o radu za 2010 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2010 godinu ( .pdf dokument)

2009

Izvještaj o radu za 2009 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2009 godinu ( .pdf dokument)

2008

Izvještaj o radu za 2008 godinu (.pdf dokument)