UNESCO — www.unesco.org / www.unesco.org/culture

Council of Europe / Vijeće Europe — www.coe.fr / http://culture.coe.fr

European Union, Culture/ Europska Unija, Kultura http://europa.eu/pol/cult/

European Commission / Europska komisija, program Kultura http://ec.europa.eu/culture/

Culturelink — www.culturelink.org (ili www.culturelink.hr).

Mreža svih mreža za razvoj i suradnju u području kulture i kulturnog razvoja

Euclid — www.euclid.info

Europske i svjetski informacijski servis o kulturi i umjetnosti. Vijesti i analize, kontakti i informacije o europskim kulturnim mrežama, financiranju, događanjima i publikacijama iz područja kulture

My EU — www.myeucenter.org

Mreža s opsežnom bazom podataka o mogućnostima financiranja i sudjelovanja u programima koje nudi Europska Unija

CEC – European Culture Center — www.ceculture.org

Europski centar za kulturu – nevladina organizacija s ciljem poticanja dijaloga između kultura i suradnje s europskim kulturnim institucijama, fondacijama i institutima

Culture.mondo — www.culturemondo.org

Međunarodna stručna mreža za portale u kulturi. Namijenjena kulturnim portalima i inicijativama s korisnim podacima o osnivanju, organiziranju, marketingu, financiranju i održavanju dotičnih s posebnim naglaskom na razvojnu infrastrukturu. Culture.mondo mreža uključuje cijeli niz najstarijih i najraširenijih portala, kao i neovisne projekte i mreže, te funkcionira kao poveznik niza portala u kulturi, uvijek otvorena prema novim članicama.

Culturebase.net — www.culturebase.net

Online izvor informacija o suvremenim međunarodnim umjetnicima, kulturnim djelatnicima i stručnjacima iz različitih područja.

ENCC – European Network of Cultural Centers — www.encc.eu

Europska mreža kulturnih centara

ENNC – European Institute of Cultural Routes — http://culture.coe.fr/routes

Council of Europe, Cultural Routes – osnovan s ciljem naglašavanja zajedničkog europskog kulturnog nasljeđa

Eurocities — www.eurocities.org

Organizacija europskih gradova/metropola

Europa Nostra — www.europanostra.org

Udruženje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom kulturnog nasljeđa

Network of the European Cities of Culture and European Cultural Months — www.eccm-cultural-capitals.org

Mreža europskih gradova kulture i europskih kulturnih mjeseci.

Les Rencontres – Association of European Cities and Regions for Culture (Association des Villes et Régions de la Grande Europe pour la Culture) — www.les-rencontres.org

Udruženje europskih gradova i regija za kulturu

ICOM – The International Council of Museums — www.icom.org

Svjetska mreža posvećena muzejima i muzeologiji

LabforCulture — www.labforculture.org

Online platforma informacija i znanja usmjerena europskoj kulturnoj suradnji, koja je dodatno opremljena offline servisima. Široki spektar aktivnosti omogućuje transnacionalnu kulturnu razmjenu, kulturnu debatu, vijesti i istraživanje. LabforCulture namijenjena je kulturnim praktičarima, menadžerima, umjetnicima i umjetničkim organizacijama, istraživačima, kulturnim političarima i financijerima. Cilj mreže je potaknuti kulturnu suradnju, popraviti pristup kulturnim web stranicama, objavljivati najnovije rezultate kulturnih istraživanja, omogućiti interaktivno umrežavanje…

 

Film i fotografija

 

IFFS International Federation of Film Societies — www.filmklubb.no/IFFS.php

Međunarodna federacija filmskih društava; suradnja oko prezentacije, distribucije i istraživanja filma

CILECT – International Association of Schools of Cinema and Television — www.cilect.org

Međunarodno udruženje filmskih i TV škola

FIAP – International Federation of Photographic Art — www.fiap.net

Međunarodno udruženje za umjetnost fotografije

WCCP – World Council of Professional Photographers — wcpp.net

Svjetska organizacija koja se bavi zastupanjem interesa profesionalnih fotografa

SEEDOX – South Eastern European Documentaries — www.seedox.org

Inicijativa osnovana na 7. Go East Film Festivalu s ciljem istraživanja i analiziranja dokumentarnog filma u Jugoistočnoj Europi. Projekt nastoji potaknuti umrežavanje i koprodukcije u regiji koja uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo.

 

Glazba

AEC – European Association of Conservatories and Music Schools — www.aecinfo.org

Europska udruga glazbenih akademija i glazbenih škola

ECPNM – the European Conference of Promoters of New Music — www.ecpnm.com

Udruga koja potiče međunarodnu suradnju i koordinaciju glazbenih događanja u  Europi

EFWMF – European Forum of Worldwide Music Festivals — www.efwmf.org

Europski forum svjetskih glazbenih festivala

Europe Jazz Network — www.ejn.it

Europska jazz mreža

Europa Cantat – Network of European Choirs — www.europacantat.org

Mreža europskih zborova

JMI – Jeunesses musicales international — www.jmi.net

Međunarodna glazbena organizacija mladih

GAUDEAMUS – Gaudeamus Foundation — www.gaudeamus.nl

Fondacija Gaudeamus i centar za suvremenu glazbu – potpora profesionalnom razvoju mladih glazbenika i kompozitorag

IAMIC – International Association of Music Information Centres — www.iamic.net

Međunarodna udruga glazbenih informacijskih centara

 

Knjiga

 

FEP Federation of European Publishers — www.fep-fee.be

Udruga europskih nakladnika

IBBY – International Bord on Books for Young People — www.ibby.org

Međunarodni odbor za knjige za mlade

 

Scenska umjetnost

ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People — www.assitej.org

Međunarodna udruga kazališta za djecu i mlade

ETC – European Theatre Convention — www.etc-cte.org

Potiče suradnju između europskih kazališta

IATA – International Amateur Theatre Association — www.aitaiata.org

Međunarodna udruga amaterskih kazališta

IETM – International network for contemporary performing arts — www.ietm.org

Neformalni europski kazališni susreti

ENICPA – The European Network of Information Centres for the Performing Arts — www.enicpa.org

Europska mreža informacijskih centara za kazališnu umjetnost. Osigurava virtualnu točku susreta za informacijske i dokumentacijske centre i organizacije koje se bave kazalištem (informacije o europskim festivalima, publikacijama, mogućnostima obrazovanja i informacijskim centrima, itd.)

UNIMA – International Union of Puppetry — www.unima-usa.org/international

Međunarodna lutkarska udruga

YOUROPE – The European Festival Association — www.yourope.org

Europska udruga festivala

Foundation of European Carnival Cities — www.carnaval.com/fecc

Udruga europskih karnevalskih gradova

 

Umjetnost

 

CHIN – Canadian Heritage Information Network — www.chin.gc.ca

Mreža kanadske kulturne baštine

ELIA – The European League of Institutes of the Arts — www.elia-artschools.org  – Europska udruga instituta i obrazovnih ustanova koje se bave umjetničkim obrazovanjem u sljedećim disciplinama: ples, dizajn, kazalište, likovne umjetnosti, glazba, medijska umjetnost, arhitektura. Mreža ima više od 300 institucija iz 41 zemlje.

EFAH – European Forum for the Arts and Heritage — www.efah.org

Europski forum za umjetnost i nasljeđe

EU.NET.ART – European Network of Arts Organisations for Children and Young people — www.eunetart.org

Europska mreža umjetničkih organizacija za djecu i mlade

ICAN – International Contemporary Art Network — ican.artnet.org/ican

Međunarodna mreža za suvremenu umjetnost. Informacije o umjetničkim projektima u Srednjoj i Istočnoj Evropi

LEAD – Linked Euroregion Arts Database — www.lead-network.org

Povezane baze podataka umjetnosti europske regije

Trans Europe Halles — www.teh.net

Mreža neovisnih kulturnih centara smještenih u bivšim industrijskim objektima

Eurolink Age — www.eurolinkage.org

Stariji ljudi i umjetnost

FastiOnline — www.fastionline.org

Sažeci arheoloških lokaliteta istraživanih na području Italije, Hrvatske, Malte, Makedonije, Srbije, Rumunjske, Bugarske i Cipra u tekućoj godini. Cilj projekta je uključiti sve mediteranske zemlje, odnosno prostor nekadašnjeg Rimskog carstva.

 

Kulturni menadžment

 

Fondation Marcel Hicter — www.fondation-hicter.org

Promocija kulturne demokracije, potpora inovativnim kulturnim projektima, kulturni management i kulturna suradnja u Europi.

ICCM – International Center for Culture and Management — www.iccm.at

Međunarodni centar za kulturu i management

 

Kulturne politike

 

The Boekman Foundation — www.boekman.nl – Prikuplja informacije o umjetnosti i kulturnim politikama i kulturnim istraživanjima. (on-line baza kulturnih istraživanja)

The Budapest Observatory — www.budobs.org – Informacije o financiranju kulture u Srednjoj i Istočnoj Evropi

ERICArts — www.ericarts.org – Neprofitna udruga koja ima za cilj provoditi neovisna međunarodna istraživanja europske problematike u području kulture kao komparativna istraživanja kulturnih politika, mediji, obrazovanje i kultura itd.

Interarts Observatory of Urban and Regional Cultural Policies — www.interarts.net – Fondacija za međunarodnu kulturnu suradnju i regionalne kulturne politike

Policies For Culture — www.policiesforculture.org – Ovo je program koji uspostavljanjem istinskog radnog odnosa između Ministarstva kulture, Parlamenta, javnih vlasti na lokalnoj razini, te neovisnog kulturnog sektora, potiče participativno oblikovanje i razvitak novih kulturnih politika u zemljama Jugoistočne Evrope.

European Heritage Network — www.european-heritage.net/ – Projekt Vijeća Evrope – on-line sustav sadrži usporedne baze podataka o nacionalnim politikama naslieđa država potpisnica Europske kulturne konvencije

 

Interkulturalna suradnja

 

BalkanKult — www.balkankult.org – Potiče kulturnu suradnju na Balkanu. On-line direktorij europskih kulturnih mreža

EFIL – European Federation for Intercultural Learning — www.afs.org/efil – Mreža za kulturno obrazovanje mladih

Pepinieres Europeennes pour jeunes artistes — www.art4eu.net – Mreža za obrazovanje mladih umjetnika u različitim područjima kulture