• UNESCO — www.unesco.org / www.unesco.org/culture
 • Council of Europe / Vijeće Europe — www.coe.fr / http://culture.coe.fr
 • European Union, Culture/ Evropska Unija, Kultura http://europa.eu/pol/cult/
 • European Commission / Evropska komisija, program Kultura http://ec.europa.eu/culture/
 • Culturelink — www.culturelink.org (ili www.culturelink.hr).
  Mreža svih mreža za razvoj i saradnju u području kulture i kulturnog razvoja
 • Euclid — www.euclid.info
  Evropske i svjetski informacijski servis o kulturi i umjetnosti. Vijesti i analize, kontakti i informacije o evropskim kulturnim mrežama, finansiranju, događanjima i publikacijama iz područja kulture
 • My EU — www.myeucenter.org
  Mreža s opsežnom bazom podataka o mogućnostima finansiranja i participiranja u programima koje nudi Evropska Unija
 • CEC – European Culture Center — www.ceculture.org
  Evropski centar za kulturu – nevladina organizacija s ciljem da potiče dijalog između kultura i saradnju s evropskim kulturnim institucijama, fondacijama i institutima
 • Culture.mondo — www.culturemondo.org
  Međunarodna stručna mreža za portale u kulturi. Namijenjena kulturnim portalima i inicijativama s korisnim podacima o osnivanju, organiziranju, marketingu, finansiranju i održavanju dotičnih s posebnim naglaskom na razvojnu infrastrukturu. Culture.mondo mreža uključuje cijeli niz najstarijih i najraširenijih portala, kao i nezavisne projekte i mreže, te funkcionira kao poveznik niza portala u kulturi, uvijek otvorena prema novim članicama.
 • Culturebase.net — www.culturebase.net
  Online izvor informacija o savremenim međunarodnim umjetnicima, kulturnim djelatnicima i stručnjacima iz različitih područja.
 • ENCC – European Network of Cultural Centers — www.encc.eu
  Evropska mreža kulturnih centara
 • ENNC – European Institute of Cultural Routes — http://culture.coe.fr/routes
  Council of Europe, Cultural Routes – osnovan da naglasi zajedničko evropsko kulturno naslijeđe
 • Eurocities — www.eurocities.org
  Organizacija evropskih gradova/metropola
 • Europa Nostra — www.europanostra.org
  Udruženje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa
 • Network of the European Cities of Culture and European Cultural Months — www.eccm-cultural-capitals.org
  Mreža evropskih gradova kulture i evropskih kulturnih mjeseci.
 • Les Rencontres – Association of European Cities and Regions for Culture (Association des Villes et Régions de la Grande Europe pour la Culture) — www.les-rencontres.org
  Udruženje evropskih gradova i regija za kulturu
 • ICOM – The International Council of Museums — www.icom.org
  Svjetska mreža posvećena muzejima i muzeologiji
 • LabforCulture — www.labforculture.org
  Online platforma informacija i znanja usmjerena evropskoj kulturnoj saradnji koja je dodatno opremljena s offline servisima. Široki spektar aktivnosti omogućuje transnacionalnu kulturnu razmjenu, kulturnu debatu, vijesti i istraživanje. LabforCulture namijenjena je kulturnim praktičarima, menadžerima, umjetnicima i umjetničkim organizacijama, istraživačima, kulturnim političarima i finansijerima. Cilj mreže je potaknuti kulturnu saradnju, popraviti pristup kulturnim web stranicama, objavljivati najnovije rezultate kulturnih istraživanja, omogućiti interaktivno umrežavanje…

Film i fotografija

 

 • IFFS International Federation of Film Societies — www.filmklubb.no/IFFS.php
  Međunarodna federacija filmskih društava; saradnja oko prezentacije, distribucije i istraživanja filma
 • CILECT – International Association of Schools of Cinema and Television — www.cilect.org
  Međunarodno udruženje filmskih i TV škola
 • FIAP – International Federation of Photographic Art — www.fiap.net
  Međunarodno udruženje za umjetnost fotografije
 • WCCP – World Council of Professional Photographers — wcpp.net
  Svjetska organizacija koja se bavi zastupanjem interesa profesionalnih fotografa
 • SEEDOX – South Eastern European Documentaries — www.seedox.org
  Inicijativa osnovana na 7. Go East Film Festivalu kako bi istraživala i analizirala dokumentarni film u jugoistočnoj Evropi. Projekt nastoji potaknuti umrežavanje i koprodukcije u regiji koja uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. 

Muzika

 

 • AEC – European Association of Conservatories and Music Schools — www.aecinfo.org
  Evropsko udruženje muzičkih akademija i muzičkih škola
 • ECPNM – the European Conference of Promoters of New Music — www.ecpnm.com
  Udruženje koje potiče međunarodnu saradnju i koordinaciju muzičkih događanja u Evropi
 • EFWMF – European Forum of Worldwide Music Festivals — www.efwmf.org
  Evropski forum svjetskih muzičkih festivala
 • Europe Jazz Network — www.ejn.it
  Evropska jazz mreža
 • Europa Cantat – Network of European Choirs — www.europacantat.org
  Mreža evropskih horova
 • JMI – Jeunesses musicales international — www.jmi.net
  Međunarodna Muzička omladina
 • GAUDEAMUS – Gaudeamus Foundation — www.gaudeamus.nl
  Fondacija Gaudeamus i centar za savremenu muziku – podrška profesionalnom razvoju mladih muzičara i kompozitora
 • IAMIC – International Association of Music Information Centres — www.iamic.net
  Međunarodno udruženje muzičkih informacijskih centara 

Knjiga

 • FEP Federation of European Publishers — www.fep-fee.be
  Udružanje evropskih izdavača
 • IBBY – International Bord on Books for Young People — www.ibby.org
  Međunarodni odbor za knjige za mlade

Scenska umjetnost

 • ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People — www.assitej.org
  Međunarodno udruženje pozorišta za djecu i mlade
 • ETC – European Theatre Convention — www.etc-cte.org
  Potiče saradnju među evropskim pozorištima
 • IATA – International Amateur Theatre Association — www.aitaiata.org
  Međunarodno udruženje amaterskih pozorišta
 • IETM – International network for contemporary performing arts — www.ietm.org
  Neformalni evropski pozorišni susreti
 • ENICPA – The European Network of Information Centres for the Performing Arts — www.enicpa.org
  Evropska mreža informacijskih centara za pozorišnu umjetnost. Osigurava virtualnu tačku susreta za informacijske i dokumentaciijske centre i organizacije koji se bave pozorištem (Informacije o evropskim festivalima, publikacijama mogućnostima obrazovanja i informacijskim centrima, itd.)
 • UNIMA – International Union of Puppetry — www.unima-usa.org/international
  Međunarodno lutkarsko udruženje
 • YOUROPE – The European Festival Association — www.yourope.org
  Evropsko udruženje festivala
 • Foundation of European Carnival Cities — www.carnaval.com/fecc
  Udruženje evropskih karnevalskih gradova

Umjetnost

 • CHIN – Canadian Heritage Information Network — www.chin.gc.ca
  Mreža kanadske kulturne baštine
 • ELIA – The European League of Institutes of the Arts — www.elia-artschools.org  – Evropsko udruženje instituta i obrazovnih ustanova koje se bave umjetničkim obrazovanjem u slijedećim disciplinama: ples, dizajn, pozorište, likovne umjetnosti, muzika, medijska umjetnost, arhitektura. Mreža ima preko 300 institucija iz 41 zemlje
 • EFAH – European Forum for the Arts and Heritage — www.efah.org
  Evropski forum za umjetnost i naslijeđe
 • EU.NET.ART – European Network of Arts Organisations for Children and Young people — www.eunetart.org
  Evropska mreža umjetničkih organizacija za djecu i mlade
 • ICAN – International Contemporary Art Network — ican.artnet.org/ican
  Međunarodna mreža za savremenu umjetnost. Informacije o umjetničkim projektima u srednjoj i istočnoj Evropi
 • LEAD – Linked Euroregion Arts Database — www.lead-network.org
  Povezane baze podataka umjetnosti evropske regije
 • Trans Europe Halles — www.teh.net
  Mreža nezavisnih kulturnih centara smještenih u bivšim industrijskim objektima
 • Eurolink Age — www.eurolinkage.org
  Stariji ljudi i umjetnost
 • FastiOnline — www.fastionline.org
  Sažeci arheoloških lokaliteta istraživanih na području Italije, Hrvatske, Malte, Makedonije, Srbije, Rumunije, Bugarske i Cipra u tekućoj godini. Cilj projekta je uključiti sve mediteranske zemlje odnosno prostor nekadašnjeg Rimskog carstva.

Kulturni menadžment

 • Fondation Marcel Hicter — www.fondation-hicter.org
  Promocija kulturne demokratije, podrška inovativnim kulturnim projektima, kulturni management i kulturna saradnja u Evropi.
 • ICCM – International Center for Culture and Management — www.iccm.at
  Međunarodni centar za kulturu i management

Kulturne politike

 • The Boekman Foundation — www.boekman.nl – Prikuplja informacije o umjetnosti i kulturnim politikama i kulturnim istraživanjima. (on-line baza kulturnih istraživanja)
 • The Budapest Observatory — www.budobs.org – Informacije o finansiranju kulture u Centralnoj i Istočnoj Evropi
 • ERICArts — www.ericarts.org – Neprofitna asocijacija koja ima za cilj provoditi nezavisna međunarodna istraživanja evropske problematike u području kulture kao komparativna istraživanja kulturnih politika, mediji, obrazovanje i kultura itd.
 • Interarts Observatory of Urban and Regional Cultural Policies — www.interarts.net – Fondacija za međunarodnu kulturnu saradnju i regionalne kulturne politike
 • Policies For Culture — www.policiesforculture.org – Policies for culture program je koji, uspostavljanjem istinskog radnog odnosa između Ministarstva kulture, Parlamenta, javnih vlasti na lokalnoj razini, te nezavisnog kulturnog sektora, potiče participativno oblikovanje i razvitak novih kulturnih politika u zemljama Jugoistočne Evrope.
 • European Heritage Network — www.european-heritage.net/ – Projekt Vijeća Evrope – on-line sustav sadrži komparativne baze podataka o nacionalnim politikama naslijeđa država potpisnica Evropske kulturne konvencije

Interkulturalna suradnja

 • BalkanKult — www.balkankult.org – Potiče kulturnu saradnju na Balkanu. On-line direktorij evropskih kulturnih mreža
 • EFIL – European Federation for Intercultural Learning — www.afs.org/efil – Mreža za kulturno obrazovanje mladih
 • Pepinieres Europeennes pour jeunes artistes — www.art4eu.net – Mreža za obrazovanje mladih umjetnika u različitim područjima kulture