Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj, filmskoj djelatnosti, djelatnost ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti kulture, prati i proučava stanje i pojave u ovim oblastima na osnovu prikupljanja podataka i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrađuje analize, izvještaje, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacione i analitičke materijale u ovim oblastima, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za ove oblasti, inicira i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa i kulture, vodi bazu podataka o pravnim licima u kulturi, vodi evidenciju o manifestacijama kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine, planira, inicira i učestvuje u izradi standarda u oblasti kulture, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspodjele sredstava i iznalazi metode unapređivanja raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje zaštite kulturno-historijskog naslijeđa i kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine, vrši i druge poslove iz oblasti kulture i kulturno-historijskog naslijeđa.

Pomoćnica ministrice: Mirela Milićević Šečić

Telefon: +387 33 254 187

E-mail: Mirela.Secic@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za izdavačku, likovnu, bibliotekarsku i arhivsku djelatnost: Tidža Mekić

Telefon: +387 33 254 188

E-mail: Tidza.Mekic@fmks.gova.ba

 

Stručna savjetnica za ustanove i udruženja u oblasti kulture: Sanja Arnautović

Telefon: +387 33 254 184

E-mail: Sanja.Arnautovic@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i muzejsku djelatnost: Berisa Mehović

Telefon: +387 33 254 185

E-mail: Berisa.Mehovic@fmks.gov.ba

 

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i muzejsku djelatnost: Nusret Čolo

Telefon: +387 33 254 174

E-mail: Nusret.Colo@fmks.gov.ba

 

Stručni saradnik za pozorišnu, filmsku i muzičku djelatnost: Marko Frančešević

Telefon: +387 33 254 104

E-mail: Marko.Francesevic@fmks.gov.ba