Federalno ministarstvo kulture i sporta u okviru svoje nadležnosti izdaje saglasnost za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta.

Propisi na osnovu kojih se izdaje saglasnost za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta su:

–          Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza ( “Službeni glasnik BiH”, br. 22/98, 30/02 i 40/02 );

–          Uputstvo o izdavanju dozvola za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta ( “Službeni glasnik BiH”, broj 41/02 );

–          Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz umjetničkih djela i antikviteta.