Zavod za zaštitu spomenika obavlja stručne i druge poslove koji zahtijevaju primjenu stručnih, znanstvenih i kreativnih metoda rada i s njima povezane upravne poslove u oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa: istražuje, proučava, dokumentira i obrađuje prikupljene podatke, valorizira i štiti evidentirane objekte kulturno-povijesnog nasljeđa, izrađuje sve propisane i standardizirane programe zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa, arhivira i čuva dokumentaciju o objektima kulturno-povijesnog nasljeđa, utvrđuje mjere i uvjete  buduće namjene, uporabe i upravljanja objektima kulturno- povijesnog nasljeđa, priprema programe sanacije, konzerviranja, restauracije, rekonstrukcije i rehabilitacije objekata kulturno- povijesnog nasljeđa, provodi nadzor nad realiziranjem programa i projekata zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa, daje mišljenje na programe i projekte zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa koje su izradile druge fizičke i pravne osobe, sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu i uporabu kulturno- povijesnog nasljeđa, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa utvrđene zakonom i drugim propisima.


 


Za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda formiraju se sljedeće osnovne organizacijske jedinice:


Odjel za informacijsko-dokumentacijske i opće poslove


Odjel za znanstveno-istraživački rad


Odjel za operativno-tehničku zaštitu.


 


Ravnatelj Zavoda: Robert Stergar


Telefon: +387 33 254 180


E-mail: zavod@fmks.gov.ba; Robert.Stergar@fmks.gov.ba


 


Viša referentica – tehnička tajnica: Samira Agić


Telefon: +387 33 254 131


Fax Zavoda za zaštitu spomenika: +387 33 254 181


E-mail: Samira.Agic@fmks.gov.ba


 


Odjel za informacijsko-dokumentacijske i opće poslove


 


Stručna suradnica za informacijsko-dokumentacijske poslove: Ornela Rezinovic


Telefon: +387 33 254 175
E-mail: Ornela.Rezinovic@fmks.gov.ba


 


Viša referentica za obradu dokumentacije objekata kulturno-povijesnog nasljeđa: Sakiba Hrustić


Telefon: +387 33 254 169


E-mail: Sakiba.Hrustic@fmks.gova.ba


 


Odjel za znanstveno-istraživački rad


 


Načelnica službe: Azra Lojo – Hajro


Telefon: +387 33 254 165


E-mail: Azra.Lojo.Hajro@fmks.gov.ba


 

Viši referent za tehničko snimanje objekata graditeljskog nasljeđa: Ćamil Kulo


Telefon: +387 33 254 176


E-mail: Camil.Kulo@fmks.gov.ba


 


Odjel za operativno-tehničku zaštitu     


                


Pomoćnik ravnatelja: Azer Aličić


Telefon: +387 33 254 164


E-mail: Azer.Alicic@fmks.gova.ba


 


Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Lamija Abdijević


Telefon: +387 33 254  156


E-mail: Lamija.Abdijevic@fmks.gova.ba


 


Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Dženana Šaran


Telefon: +387 33 254 164


E-mail: Dzenana.Saran@fmks.gov.ba


 


Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Azra Tunović


Telefon: +387 33 254 177


E-mail: Azra.Tunovic@fmks.gov.ba