Zavod za zaštitu spomenika obavlja stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih, naučnih i kreativnih metoda rada i s njima povezanih upravnih poslova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa: istražuje, proučava, dokumentuje i obrađuje prikupljene podatke, valorizuje i štiti evidentirane objekte kulturno-historijskog naslijeđa, izrađuje sve propisane i standardizovane programe zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, arhivira i čuva dokumentaciju o objektima kulturno-historijskog naslijeđa, utvrđuje mjere i uvjete za buduću namjenu, korištenje i upravljanje objektima kulturno-historijskog naslijeđa, priprema programe sanacije, konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i rehabilitacije objekata kulturno-historijskog naslijeđa, vrši nadzor nad realiziranjem programa i projekata zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, daje mišljenje na programe i projekte zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa izrađene od strane drugih fizičkih i pravnih lica, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u vezi sa zaštitom i korištenjem kulturno-historijskog naslijeđa, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa utvrđene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Zavoda formiraju se sljedeće osnovne organizacione jedinice, i to:

  1. Odjeljenje za informaciono-dokumentacione i opće poslove
  2. Služba za naučno-istraživački rad
  3. Odjeljenje za operativno-tehničku zaštitu

Direktor Zavoda: Robert Stergar

Telefon: +387 33 254 180

E-mail: zavod@fmks.gov.ba; Robert.Stergar@fmks.gov.ba

Viša referentica – tehnička sekretarica: Samira Agić

Telefon: +387 33 254 131

Fax Zavoda za zaštitu spomenika: +387 33 254 181

E-mail: zavod@fmks.gov.baSamira.Agic@fmks.gov.ba

Odjeljenje za informacijsko-dokumentacijske i opće poslove

Stručna saradnica za informaciono dokumentacione poslove: Ornela Rezinovic
Telefon: +387 33 254 175
E-mail: Ornela.Rezinovic@fmks.gov.ba

Viša referentica za obradu dokumentacije objekata kulturno-historijskog naslijeđa: Sakiba Hrustić

Telefon: +387 33 254 169

E-mail: Sakiba.Hrustic@fmks.gova.ba

Služba za naučno-istraživački rad

Načelnica službe: Azra Lojo – Hajro

Telefon: +387 33 254 165

E-mail: Azra.Lojo.Hajro@fmks.gov.ba

Viši referent za tehničko snimanje objekata graditeljskog naslijeđa: Ćamil Kulo

Telefon: +387 33 254 176

E-mail: Camil.Kulo@fmks.gov.ba

Odjeljenje za operativno-tehničku zaštitu 

                    

Pomoćnik direktora: Azer Aličić

Telefon: +387 33 254 164

E-mail: Azer.Alicic@fmks.gova.ba

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko naslijeđe: Lamija Abdijević

Telefon: +387 33 254  156

E-mail: Lamija.Abdijevic@fmks.gova.ba

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko naslijeđe: Dženana Šaran

Telefon: +387 33 254 164

E-mail: Dzenana.Saran@fmks.gov.ba

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko naslijeđe: Azra Tunović

Telefon: +387 33 254 177

E-mail: Azra.Tunovic@fmks.gov.ba