Sektor za sport obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti sporta u Federaciji, i to: materijalnom podrškom i programima razvoja učestvuje u stvaranju općih i posebnih uvjeta za sportske aktivnosti, sportsko napredovanje i usavršavanje, materijalno i društveno stimuliranje u svrhu ostvarivanja vrhunskih rezultata, utvrđuje strategije i programe razvoja sporta u Federaciji, inicira i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti sporta, predlaže kategorizaciju sportskih objekata, vodi registar stranih državljana sportista i sportskih stručnjaka, koordinira poslove i projekte međunarodne saradnje u oblasti sporta, ostvaruje saradnju sa nadležnim organima uprave, sportskim savezima i drugim organizacijama i institucijama u sportu, daje saglasnost za organiziranje međunarodnih sportskih takmičenja i sportskih priredbi, vodi bazu podataka sportista, timova, sportskih objekata, institucija i manifestacija sporta u Federaciji BiH, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspoređivanja sredstava i iznalazi metode unapređivanja raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje sporta u FBiH, izrađuje analize, izvještaje, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacione i analitičke materijale u oblasti sporta, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za sport, utvrđuje prioritete i kriterije za finansiranje sportskih institucija i manifestacija, vrši i druge poslove u vezi sa sportskom djelatnošću.

 

Pomoćnik ministrice: Adnan Džindo

Telefon: +387 33 254 106

E-mail: Adnan.Džindo@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za olimpijski i paraolimpijski sport: Semira Cheikh Dommar

Telefon: +387 33 254 189

E-mail: Semira.Cheikh.Dommar@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za sportske objekte: Alma Kurtalić

Telefon: +387 33 254 190

E-mail: Alma.Kurtalic@fmks.gov.ba

 

Stručni saradnik za sportsku rekreaciju, školski i univerzitetski sport: Marko Komšić

Telefon: +387 33 254 183

E-mail: Marko.Komšić@fmks.gov.ba

 

Viša referentica za ažuriranje dokumentacije iz oblasti sporta: Nataša Filipović

Telefon: +387 33 254 178

E-mail: Natasa.Filipovic@fmks.gov.ba