Sektor za šport obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti športa u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to: materijalnom potporom i programima razvoja sudjeluje u stvaranju općih i posebnih uvjeta za športske aktivnosti, športsko napredovanje i usavršavanje, materijalno i društveno stimuliranje u svrhu ostvarivanja vrhunskih rezultata, utvrđuje strategije i programe razvoja športa u Federaciji Bosne i Hercegovine, inicira i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti športa, predlaže kategorizaciju športskih objekata, vodi registar stranih državljana športaša i športskih stručnjaka, koordinira poslove i projekte međunarodne suradnje u oblasti športa, ostvaruje suradnju s nadležnim organima uprave, športskim savezima i drugim organizacijama i institucijama u športu, daje suglasnost za organiziranje međunarodnih športskih natjecanja i športskih priredbi, vodi bazu podataka športaša, timova, športskih objekata, institucija i manifestacija športa u Federaciji Bosne i Hercegovine, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspoređivanja sredstava i iznalazi metode unaprjeđivanja raspodjele proračunskih sredstava za financiranje športa u Federaciji Bosne i Hercegovine, izrađuje analize, izvješća, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacijske i analitičke materijale u oblasti športa, obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za šport, utvrđuje prioritete i kriterije za financiranje športskih institucija i manifestacija, vrši i druge poslove vezane za športsku djelatnost.

 

Pomoćnik ministrice: Adnan Džindo

Telefon: +387 33 254 106

E-mail: Adnan.Džindo@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za olimpijski i paraolimpijski šport: Semira Cheikh Dommar

Telefon: +387 33 254 189

E-mail: Semira.Cheikh.Dommar@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za športske objekte: Alma Kurtalić

Telefon: +387 33 254 190

E-mail: Alma.Kurtalic@fmks.gov.ba

 

Stručni suradnik za športsku rekreaciju, školski i sveučilišni šport: Marko Komšić

Telefon: +387 33 254 183

E-mail: Marko.Komsic@fmks.gov.ba

 

Viša referentica za ažuriranje dokumentacije iz oblasti športa: Nataša Filipović

Telefon: +387 33 254 178

E-mail: Natasa.Filipovic@fmks.gov.ba