Unutarnja revizija je funkcionalno i organizacijski neovisna funkcija u odnosu na sve ostale organizacijske dijelove Ministarstva.

Svoju neovisnost i objektivnost temelji na davanju stručnog mišljenja, savjeta i preporuka kreiranih s ciljem dodavanja vrijednosti, unaprjeđenja poslovanja i ostvarivanja ciljeva osnivanja Ministarstva.

Unutarnja revizija osigurava rukovoditelju Ministarstva, i rukovoditeljima svih organizacijskih jedinica Ministarstva, neovisno i objektivno mišljenje o adekvatnosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola, stanju poslovnih funkcija i poslovnim rizicima prezentiranjem odgovarajućih izvješća, preporuka i savjeta.

 

Pomoćnica ministrice: Marija Brkan

Telefon: +387 33 254 147

E-mail: