Sektor za kulturno-povijesno nasljeđe i kulturu obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa, u muzejskoj, arhivskoj, knjižničnoj, nakladničkoj, kazališnoj, glazbenoj, likovnoj, filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruga, fondacija i drugih pravnih osoba u oblasti kulture, prati i proučava stanje i pojave u ovim oblastima na osnovu prikupljanja podataka i obrađivanja tih podataka s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrađuje analize, izvješća, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacijske i analitičke materijale u ovim oblastima, obavlja stručnu obradu sustavnih rješenja od značaja za ove oblasti, inicira i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti kulturno-povijesnog nasljeđa i kulture, vodi bazu podataka o pravnim osobama u kulturi, vodi evidenciju o manifestacijama kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine, planira, inicira i sudjeluje u izradi standarda u oblasti kulture, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspodjele sredstava i iznalazi metode unaprjeđivanja raspodjele proračunskih sredstava za financiranje zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa i kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavlja i druge poslove iz oblasti kulture i kulturno-povijesnog nasljeđa.

Pomoćnica ministrice: Mirela Milićević Šečić

Telefon: +387 33 254 187

E-mail: Mirela.Secic@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za nakladničku, likovnu, knjižničarsku i arhivsku djelatnost: Tidža Mekić

Telefon: +387 33 254 188

E-mail: Tidza.Mekic@fmks.gova.ba

 

Stručna savjetnica za ustanove i udruge u oblasti kulture: Sanja Arnautović

Telefon: +387 33 254 184

E-mail: Sanja.Arnautovic@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa i muzejsku djelatnost: Berisa Mehović

Telefon: +387 33 254 185

E-mail: Berisa.Mehovic@fmks.gov.ba

 

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno- povijesnog nasljeđa i muzejsku djelatnost: Nusret Čolo

Telefon: +387 33 254 174

E-mail: Nusret.Colo@fmks.gov.ba

 

Stručni suradnik za kazališnu, filmsku i glazbenu djelatnost: Marko Frančešević

Telefon: +387 33 254 104

E:mail: Marko.Francesevic@fmks.gov.ba