Interna revizija je funkcionalno i organizacijski nezavisna funkcija u odnosu na sve ostale organizacijske dijelove Ministarstva.

Svoju nezavisnost i objektivnost temelji na davanju stručnog mišljenja, savjeta i preporuka kreiranih s ciljem da se doda vrijednost, unaprijedi poslovanje i ostvare ciljevi osnivanja Ministarstva.

Interna revizija osigurava rukovoditelju Ministarstva, i rukovoditeljima svih organizacijskih jedinica Ministarstva, nezavisno i objektivno mišljenje o adekvatnosti i efikasnosti sistema unutrašnjih kontrola, stanju poslovnih funkcija i poslovnim rizicima prezentiranjem odgovarajućih izvještaja, preporuka i savjeta.

 

Pomoćnica ministrice: Marija Brkan

Telefont: +387 33 254 147

E-mail: