Pjevanje u tri je starije žensko polifono tradicijsko pjevanje koje se do danas sačuvalo u etnografskom području Usore, dijelom Bosanske Posavine.

Naziv “u tri” odnosi se ne samo na broj izvođača, nego nam jasno sugerira da se čuje troglasno sazvučje, jedan glas “započinje” dok preostala dva “prate” jasno se odvajajući u svojim dionicama, što je u bosansko-hercegovačkoj ruralnoj vokalnoj praksi rijetkost. Naime, pojava sazvučja tri glasa je jedinstven muzički fenomen u seoskoj vokalnoj praksi i bitno se razlikuje u pogledu tretmana i doživljaja intervala od drugih višeglasnih vokalnih oblika u Bosni i Hercegovini.

Pjesme ovog tipa izvode se u različitim prilikama, ali obavezno kao poziv na prelo. Tada se uz stihove obično navodi i ime domaćina ili domaćice gdje se saziva prelo.