22 studenoga, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Konzervatorski nadzor na nacionalnom spomeniku „Kuća Nurije Pozderca“ u Cazinu

Na temelju Stručnog mišljenja br. 07-36-4-884-1/21 od 26.2.2021. godine na Glavni projekt rekonstrukcije Kuće Nurije Pozderca u Cazinu i zakonskoj nadležnosti vrši se redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova.

Projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su radovi na konstruktivnoj konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zatečenog stanja objekta i posebno potrebne djelomične konstruktivne intervencije za potrebe predviđene sanacije.

Stanje objekta zahtijeva radikalnije zahvate u razini podruma proizašlih iz narušenog konstruktivnog sistema uslijed deformacijskih pomjeranja. S tim u vezi, suvremenim materijalima djeluje se u zoni temelja i prizemlja ne narušavajući koncept postojeće zidane konstrukcije i konstruktivnog sistema kata i krovišta.