22 Novembra, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Konzervatorski nadzor na nacionalnom spomeniku „Kuća Nurije Pozderca“ u Cazinu

 

Na osnovu Stručnog mišlјenja br. 07-36-4-884-1/21 od 26.2.2021. godine na Glavni projekt rekonstrukcije Kuće Nurije Pozderca u Cazinu i zakonskoj nadležnosti vrši se redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova.

Projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su radovi na konstruktivnoj konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zatečenog stanja objekta i posebno potrebne djelomične konstruktivne intervencije za potrebe predviđene sanacije.

Stanje objekta zahtijeva radikalnije zahvate u nivou podruma proizašlih iz narušenog konstruktivnog sistema uslјed deformacijskih pomjeranja. S tim u vezi, savremenim materijalima se djeluje u zoni temelјa i prizemlјa ne narušavajući koncept postojeće zidane konstrukcije i konstruktivnog sistema sprata i krovišta.