22 Novembra, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Obilazak Starog grada Bjelaj u Bosanskom Petrovcu

Na poziv Općine Bosanski Petrovac u pratnji Načelnika i predstavnika nadležnih službi Općine izvršen je obilazak Starog grada Bjelaj radi uvida u njegovo stanje. Tom prilikom date su preporuke i ponuđena stručna pomoć u realizaciji planiranih projekata na konzervatorsko-restauratorskim radovima i revitalizaciji kompleksa.