16 siječnja, 2024

Redovan konzervatorski nadzor nad radovima sanacije, restauracije i dogradnje hotela Neretva u Mostaru

U tijeku je izvođenje III. faze radova na sanaciji, restauraciji i dogradnji hotela “Neretva” u Mostaru. Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji “Glavni projekt sanacije, restauracije, dogradnje i revitalizacije hotela Neretva u Mostaru” (“GRUPA ARH” d.o.o. Sarajevo), smjernicama Zavoda za zaštitu spomenika i prema predviđenoj dinamici.

Fasada hotela “Neretva”, izvedena u pseudo-maurskom stilu, bogato je ukrašena brojnim dekorativnim elementima kojima je u ovoj fazi radova posvećena posebna pažnja. To podrazumijeva uzimanje otisaka s originalnih dekorativnih elemenata, izradu kalupa i šablona pomoću kojih se izrađuju nedostajući elementi.

Konzervatorski nadzor izvršila je stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko naslijeđe, Lamija Abdijević.