16 Januara, 2024

Zavod za zaštitu spomenika: Redovan konzervatorski nadzor nad radovima sanacije, restauracije i dogradnje hotela Neretva u Mostaru

U toku je izvođenje III faze radova na sanaciji, restauraciji i dogradnji hotela “Neretva” u Mostaru. Radovi se izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom “Glavni projekat sanacije, restauracije, dogradnje i revitalizacije hotela Neretva u Mostaru” (“GRUPA ARH” d.o.o. Sarajevo), smjernicama Zavoda za zaštitu spomenika i prema predviđenoj dinamici.

Fasada hotela “Neretva” izvedena u pseudo-maurskom stilu bogato je ukrašena brojnim dekorativnim elementima kojima je, u ovoj fazi radova, posvećena posebna pažnja. To podrazumijeva uzimanje otisaka sa originalnih dekorativnih elemenata, izradu kalupa i šablona pomoću kojih se izrađuju nedostajući elementi.

Konzervatorski nadzor izvršila je stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko naslijeđe, Lamija Abdijević.