21 veljače, 2024

Posjet ministrice Sanje Vlaisavljević Javnom poduzeću Filmski Centar Sarajevo

Na poziv ravnateljice Javnog poduzeća Filmski Centar Sarajevo, gospođe Ines Tanović, dana 19. 2. 2024. godine upriličena je posjeta Filmskom Centru federalne ministrice kulture i športa Sanje Vlaisavljević sa suradnicima, Adnanom Džindom i Mirelom Milićević Šečić.

Povod posjetu je bio upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima i radom Filmskog Centra Sarajevo na zaštiti i čuvanju Pokretnog nacionalnog blaga Zbirke igranih i dokumentarnih filmova te aktivnosti na digitalizaciji i restauraciji spomenutog fundusa.

Posjet je bio i prigoda za obilazak renoviranog prostora u kojem se nalazi filmska arhivska građa koja je ovim dobila adekvatne uvjete za čuvanje vrijednog filmskog fundusa koji posjeduje Filmski Centar. Razgovarano je o poduzetim aktivnostima za zbrinjavanje ovog dijela kulturno-povijesnog naslijeđa koji baštini Filmski Centar Sarajevo, kao i o budućim planovima kojima bi se stavili u funkciju svi postojeći kapaciteti.

Federalna ministrica kulture i športa je upoznala djelatnike i njihov konkretan angažman u okviru ovog javnog poduzeća te dobila informaciju o realnim potrebama Filmskog centra u kontekstu strategije razvoja Centra u budućnosti kao i potrebama koje se odnose na angažiranje eksperata koji bi skrbili o zaštiti arhivske građe.