21 Februara, 2024

Posjeta ministrice Sanje Vlaisavljević Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo

Na poziv direktorice Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo, gospođe Ines Tanović, dana 19. 2. 2024. godine upriličena je posjeta Filmskom Centru ministrice Sanje Vlaisavljević sa saradnicima, Adnanom Džindom i Mirelom Milićević Šečić.

Povod posjete je bio upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima i radom Filmskog Centra Sarajevo na zaštiti i čuvanju Pokretnog nacionalnog blaga Zbirke igranih i dokumentarnih filmova, te aktivnosti na digitalizaciji i restauraciji spomenutog fundusa.

Posjeta je bila i prilika za obilazak renoviranog prostora u kojem se nalazi filmska arhivska građa koja je ovim dobila adekvatne uvjete za čuvanje vrijednog filmskog fundusa koji posjeduje Filmski Centar. Razgovarano je o poduzetim aktivnostima za zbrinjavanje ovog dijela kulturno-historijskog naslijeđa koji baštini Filmski Centar Sarajevo, kao i o budućim planovima kojima bi se stavili u funkciju svi postojeći kapaciteti.

Federalna ministrica kulture i sporta je upoznala djelatnike i njihov konkretan angažman u okviru ovog javnog preduzeća te dobila informaciju o realnim potrebama Filmskog centra u kontekstu strategije razvoja Centra u budućnosti kao i potrebama koje se odnose na angažiranje eksperata koji bi skrbili o zaštiti arhivske građe.