21 Februara, 2024

Ministarstvo: Sastanak ministrice Vlaisavljević s predstavnicima Upravnih odbora četiri Fondacije

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta organizovan je sastanak ministrice Sanje Vlaisavljević s članovima Upravnih odbora Fondacije za kinematografiju, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Fondacije za bibliotekarsku djelatnost i Fondacije za izdavačku djelatnost.

Na sastanku su učestvovali i savjetnica ministrice Anita Vlašić, pomoćnica za kulturu Mirela Milićević Šečić i stručne savjetnice Tidža Mekić i Sanja Arnautović.

Bio je ovo prvi radni sastanak s novoizabranjem članovima Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju: Davidom Damjanovićem, Mirnom Milanović-Lalić i Eminom Ganić , te prilika da se dogovori buduća kontinuisana i konstruktivna saradnja Ministarstva i fondacija.

Uposlenici Ministarstva zaduženi za praćenje rada fondacija su prezentovali nedostatke u radu i transparentnosti javnog oglašavanja zakonskih i podzakonskih akata fondacija, kao i potrebu da neki zastarjeli akti pretrpe kvalitativne promjene.

Ujedno, naglašena je potreba za stručnim usavršavanjem djelatnika, posebno u pogledu javnih nabavki, kao i izvršenja preporuka Komisije za nadzor nad zakonitošću rada fondacija.

Pred Fondacijom za kinematografiju je veliki izazov nadilaženja štete prouzrokovane nefunkcionisanjem rada prethodnog saziva UO Fondacije.

Na kraju, zaključeno je da saradnja Ministarstva i fondacija mora biti znatno osnažena.