21 veljače, 2024

Ministarstvo: Sastanak ministrice Vlaisavljević s predstavnicima Upravnih odbora četiri Fondacije

U Federalnom ministarstvu kulture i športa organiziran je sastanak ministrice Sanje Vlaisavljević s članovima Upravnih odbora Fondacije za kinematografiju, Fondacije za glazbene, scenske i likovne umjetnosti, Fondacije za knjižnjičnu djelatnost i Fondacije za nakladničku djelatnost.

Na sastanku su sudjelovali i savjetnica ministrice Anita Vlašić, pomoćnica za kulturu Mirela Milićević Šečić i stručne savjetnice Tidža Mekić i Sanja Arnautović.

Bio je ovo prvi radni sastanak s novoizabranjem članovima Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju: Davidom Damjanovićem, Mirnom Milanović-Lalić i Eminom Ganić , te prigoda da se dogovori buduća kontinuirana i konstruktivna suradnja Ministarstva i fondacija.

Djelatnici Ministarstva zaduženi za praćenje rada fondacija su prezentirali nedostatke u radu i transparentnosti javnog oglašavanja zakonskih i podzakonskih akata fondacija, kao i potrebu da neki zastarjeli akti pretrpe kvalitativne promjene.

Ujedno, naglašena je potreba za stručnim usavršavanjem djelatnika, posebice glede javnih nabava, kao i izvršenja preporuka Povjerenstva za nadzor nad zakonitošću rada fondacija.

Pred Fondacijom za kinematografiju je veliki izazov nadilaženja štete prouzročene nefunkcioniranjem rada prethodnog saziva UO Fondacije.

Na kraju, zaključeno je da suradnja Ministarstva i fondacija mora biti znatno osnažena.