27 ožujka, 2024

Dani europske baštine | Transnacionalni (prekogranični) projekti EHD 2024 | Poziv za projekte

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva na događaj Evropski dani baštine | EHD transnacionalni (prekogranični) projekti 2024.

EHD Transnacionalni projekti 2024. pružaju financijsku podršku kroz izravne potpore do 10 Transnacionalnih projekata koji su organizirani i vođeni od strane Nacionalnih koordinatora EHD-a. Ovi projekti teže stvaranju sinergija među Nacionalnim koordinatorima EHD-a i prijenosu njihovog zajedničkog znanja na EHD mrežu. Podržan s ukupnim privremenim proračunom od 20 000 eura, ovaj projekt pruža minimalnu potporu od 2 000 eura i maksimalnu potporu od 10 000 eura.

Kriteriji pravilnosti

Prihvatljiv projekt za ovu inicijativu trebao bi uključivati:

 • minimalno 3 zemlje koje sudjeluju u inicijativi EHD-a
 • trebao bi imati veliki potencijalni utjecaj

Treba se fokusirati na paneuropske teme glasovane od strane Nacionalnih koordinatora EHD-a kao:

 • Rute, Mreže i Veze u 2024.,
 • Arhitektonsku baštinu u 2025.,
 • Baštinu u Opasnosti/Nestajuću baštinu u 2026.,
 • Skrivenu/Underground baštinu u 2027.,
 • Baštinu Budućnosti/Mladež Baštine u 2028.

Prioritet se također daje projektima koji su povezani sa stranicama Europske oznake baštine i/ili Kulturnim rutama Vijeća Europe. Primatelj potpore mora biti ministarstvo, nacionalna agencija, institucija ili udruga, koja surađuje s partnerskim zemljama s ciljem jačanja europske dimenzije Programa i uključivanja šire publike. U određenim okolnostima, postoji mogućnost da vođa projekta bude regionalni ili pridruženi koordinator EHD-a koji radi pod bliskim vođstvom Nacionalnog koordinatora.

Vremenski okvir poziva

 • Rok za prijavu: petak, 29. ožujka 2024.
 • Početni datum: između 1. srpnja 2024. i najkasnije 31. listopada 2024.
 • Krajnji datum: najkasnije 31. ožujka 2025.

Postupak odabira

 • Pošaljite svoje projektna prijedloge Tajništvu EHD-a, pošta: jep-ehd@coe.int najkasnije do petka, 29. ožujka 2024. godine.

Za više informacija posjetite web adresu: https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme

Prijedlozi projekata pregledavaju se od strane Tajništva EHD-a, uz konzultaciju Europske komisije i partnerskih Nacionalnih koordinatora EHD-a.

 • Projektni prijedlozi koji su ušli u uži izbor bit će pozvani da ispune obrazac za prijavu potpore s detaljnim ciljevima projekta, aktivnostima, očekivanim rezultatima i procijenjenim proračunom.

Kriteriji odabira

 1. Europska dimenzija ideje projekta i u kojoj mjeri može služiti kao primjer dobre prakse za druge zemlje i zajednice (najviše 15 bodova);
 2. Povezanost ideje projekta s prioritetima Europskih dana baštine u pogledu raznolikosti, obrazovanja, sudjelovanja i angažmana zajednice, zaštite okoliša, rodne ravnopravnosti i/ili orijentacije prema mladima (najviše 15 bodova);
 3. Fokus na paneuropskim temama EHD-a u razdoblju od 2024. do 2028. (najviše 15 bodova);
 4. Izvodljivost ideje projekta za završetak unutar jasno definiranog vremenskog okvira i unutar maksimalne dostupne potpore (najviše 15 bodova);
 5. Potencijal predloženog projekta za pozitivne rezultate za zajednicu (najviše 15 bodova);
 6. Predloženi projekt povezan je s lokacijama Europske oznake baštine i/ili Kulturnim rutama Vijeća Europe (najviše 15 bodova).

Bilo koji od sljedećih kriterija bit će uzet u obzir kao dodatna korist (najviše 10 bodova ukupno):

 • Dugoročna perspektiva projekta (održivost);
 • Uključenost/sudjelovanje ranjivih i manjinskih skupina, mladih i djece.

Prekogranične razmjene posjeta: Razmjene posjeta preko granica između Nacionalnih koordinatora mogu se financirati kako bi se potaknulo dijeljenje najboljih.