март 27, 2024

Дани еуропске баштине | Транснационални (прекогранични) пројекти ЕХД 2024 | Позив за пројекте

Федерално министарство културе и спорта је путем Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине добило информацију у вези са позивом на Дане европске баштине | ЕХД транснационални (прекогранични) пројекти у 2024.

ЕХД Транснационални пројекти 2024 пружају финансијску подршку путем директних грантова за до 10 транснационалних пројеката које организирају и управљају ЕХД национални координатори. Ови пројекти имају за циљ стварање синергије међу националним ЕХД координаторима и преношење њиховог заједничког знања на ЕХД мрежу. Подржан укупним привременим буџетом од 20.000 еура, овај пројекат обезбјеђује минималну подршку од 2.000 еура и максималну подршку од 10.000 еура.

Критеријуми регуларности

Пројект који испуњава услове за ову иницијативу треба да укључује:

 • најмање 3 земље које учествују у ЕХД иницијативи
 • треба имати велики потенцијални утицај

Требало би да се фокусира на паневропске теме за које гласају национални координатори ЕХД-а, као што су:

 • Руте, мреже и везе у 2024.
 • Градитељско наслијеђе 2025.
 • Наслијеђе у опасности/Наслијеђе које нестаје 2026. године,
 • Скривено/подземно наслијеђе 2027.
 • Наслијеђе будућности/Млади наслијеђа 2028.

Приоритет се такођер даје пројектима повезаним са мјестима европске баштине и/или културним рутама Вијећа Европе. Прималац гранта мора бити министарство, национална агенција, институција или удружење, које сарађује са партнерским земљама у циљу јачања европске димензије Програма и укључивања шире публике. У одређеним околностима, могуће је да водитељ пројекта буде регионални или придружени ЕХД координатор који ради под блиским водством Националног координатора.

Временски оквир позива

 • Рок за пријаву: петак, 29. март 2024.
 • Датум почетка: од 1. јула 2024. до најкасније 31. октобра 2024. године.
 • Датум затварања: најкасније до 31. марта 2025. године.

Процес селекције

 • Пошаљите своје приједлоге пројеката Секретаријату ЕХД на маил: јеп-ехд@цое.инт најкасније до петка, 29. марта 2024.

За више информација посјетите wеб адресу: хттпс://www.еуропеанхеритагедаyс.цом/Схаред-Тхеме

Приједлоге пројеката разматра Секретаријат ЕХД, уз консултације са Европском комисијом и партнерским националним ЕХД координаторима.

– Предлози пројеката који уђу у ужи избор биће позвани да попуне образац за пријаву за грант са детаљним циљевима пројекта, активностима, очекиваним резултатима и процењеним буџетом.

Критериј избора

 1. Европска димензија пројектне идеје и у којој мјери може послужити као примјер добре праксе за друге земље и заједнице (максимално 15 бодова);
 2. Повезивање пројектне идеје са приоритетима Дана европске баштине у погледу различитости, образовања, учешћа и ангажовања заједнице, заштите животне средине, родне равноправности и/или оријентације на младе (максимално 15 бодова);
 3. Фокус на паневропске теме ЕХД-а у периоду од 2024. до 2028. године (максимално 15 бодова);
 4. Изводљивост пројектне идеје за завршетак у јасно дефинисаном временском оквиру иу оквиру максимално расположиве подршке (максимално 15 бодова);
 5. Потенцијал предложеног пројекта за позитивне резултате за заједницу (максимално 15 бодова);
 6. Предложени пројекат се односи на локације Ознаке европске баштине и/или Културне руте Вијећа Европе (максимално 15 бодова).

Било који од сљедећих критерија сматрат ће се додатном погодношћу (максимално 10 бодова укупно):

 • Дугорочна перспектива пројекта (одрживост);
 • Укључивање/учешће рањивих и мањинских група, младих и дјеце.

Прекограничне посјете размјени: Прекограничне посјете размјени између националних координатора могу се финансирати како би се подстакла размјена најбољих.