27 Marta, 2024

Dani europske baštine | Transnacionalni (prekogranični) projekti EHD 2024 | Poziv za projekte

Federalno ministarstvo kulture i sporta je putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobilo informaciju u vezi sa pozivom na Dane evropske baštine | EHD transnacionalni (prekogranični) projekti u 2024.

EHD Transnacionalni projekti 2024 pružaju finansijsku podršku putem direktnih grantova za do 10 transnacionalnih projekata koje organiziraju i upravljaju EHD nacionalni koordinatori. Ovi projekti imaju za cilj stvaranje sinergije među nacionalnim EHD koordinatorima i prenošenje njihovog zajedničkog znanja na EHD mrežu. Podržan ukupnim privremenim budžetom od 20.000 eura, ovaj projekat obezbjeđuje minimalnu podršku od 2.000 eura i maksimalnu podršku od 10.000 eura.

Kriterijumi regularnosti

Projekt koji ispunjava uslove za ovu inicijativu treba da uključuje:

 • najmanje 3 zemlje koje učestvuju u EHD inicijativi
 • treba imati veliki potencijalni uticaj

Trebalo bi da se fokusira na panevropske teme za koje glasaju nacionalni koordinatori EHD-a, kao što su:

 • Rute, mreže i veze u 2024.
 • Graditeljsko naslijeđe 2025.
 • Naslijeđe u opasnosti/Naslijeđe koje nestaje 2026. godine,
 • Skriveno/podzemno naslijeđe 2027.
 • Naslijeđe budućnosti/Mladi naslijeđa 2028.

Prioritet se također daje projektima povezanim sa mjestima evropske baštine i/ili kulturnim rutama Vijeća Evrope. Primalac granta mora biti ministarstvo, nacionalna agencija, institucija ili udruženje, koje sarađuje sa partnerskim zemljama u cilju jačanja evropske dimenzije Programa i uključivanja šire publike. U određenim okolnostima, moguće je da voditelj projekta bude regionalni ili pridruženi EHD koordinator koji radi pod bliskim vodstvom Nacionalnog koordinatora.

Vremenski okvir poziva

 • Rok za prijavu: petak, 29. mart 2024.
 • Datum početka: od 1. jula 2024. do najkasnije 31. oktobra 2024. godine.
 • Datum zatvaranja: najkasnije do 31. marta 2025. godine.

Proces selekcije

 • Pošaljite svoje prijedloge projekata Sekretarijatu EHD na mail: jep-ehd@coe.int najkasnije do petka, 29. marta 2024.

Za više informacija posjetite web adresu: https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme

Prijedloge projekata razmatra Sekretarijat EHD, uz konsultacije sa Evropskom komisijom i partnerskim nacionalnim EHD koordinatorima.

– Predlozi projekata koji uđu u uži izbor biće pozvani da popune obrazac za prijavu za grant sa detaljnim ciljevima projekta, aktivnostima, očekivanim rezultatima i procenjenim budžetom.

Kriterij izbora

 1. Evropska dimenzija projektne ideje i u kojoj mjeri može poslužiti kao primjer dobre prakse za druge zemlje i zajednice (maksimalno 15 bodova);
 2. Povezivanje projektne ideje sa prioritetima Dana evropske baštine u pogledu različitosti, obrazovanja, učešća i angažovanja zajednice, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i/ili orijentacije na mlade (maksimalno 15 bodova);
 3. Fokus na panevropske teme EHD-a u periodu od 2024. do 2028. godine (maksimalno 15 bodova);
 4. Izvodljivost projektne ideje za završetak u jasno definisanom vremenskom okviru iu okviru maksimalno raspoložive podrške (maksimalno 15 bodova);
 5. Potencijal predloženog projekta za pozitivne rezultate za zajednicu (maksimalno 15 bodova);
 6. Predloženi projekat se odnosi na lokacije Oznake evropske baštine i/ili Kulturne rute Vijeća Evrope (maksimalno 15 bodova).

Bilo koji od sljedećih kriterija smatrat će se dodatnom pogodnošću (maksimalno 10 bodova ukupno):

 • Dugoročna perspektiva projekta (održivost);
 • Uključivanje/učešće ranjivih i manjinskih grupa, mladih i djece.

Prekogranične posjete razmjeni: Prekogranične posjete razmjeni između nacionalnih koordinatora mogu se finansirati kako bi se podstakla razmjena najboljih.