23 svibnja, 2024

Sarajevo: Savjetnica ministrice Emilija Pavićević i Marko Frančešević, stručni suradnik za kulturu sudjelovali na Prvoj konferenciji nacionalnih manjina u BiH

U Parlamentarnoj skupštini BiH 21. svibnja 2024. godine održana je Prva konferenciju nacionalnih manjina BiH u organizaciji Vijeća nacionalnih manjina BiH u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Konferenciju je otvorio predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić koji je istaknuo značaj ovakvog događaja u izgradnji mira, razumijevanja i suradnje nacionalnih manjina što su potvrdili i ostali govornici. Konferencija je održana u dva tematska panela u sklopu kojih je bila omogućena i diskusija. U prvom tematskom panelu, savjetnica Pavićević održala je izlaganje na temu  „Potpora kulturnoj saradnji nacionalnih manjina u BiH“ ističući važnost umrežavanja udruga nacionalnih manjina i suradnju u organizaciji manifestacija koje promoviraju očuvanje tradicije i kulturnog naslijeđa nacionalnih manjina.

Sudionici konferencije zaključili su da je važno prepoznati potrebe udruga nacionalnih manjina i omogućiti im kontinuiranu potporu te veću vidljivost.