23 Maja, 2024

Sarajevo: Savjetnica ministrice Emilija Pavićević i Marko Frančešević, stručni saradnik za kulturu učestvovali na Prvoj konferenciji nacionalnih manjina u BiH

U Parlamentarnoj skupštini BiH 21. maja 2024. godine održana je Prva konferenciju nacionalnih manjina BiH u organizaciji Vijeća nacionalnih manjina BiH u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Konferenciju je otvorio predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić koji je istakao značaj ovakvog događaja u izgradnji mira, razumijevanja i saradnje nacionalnih manjina što su potvrdili i ostali govornici. Konferencija je održana u dva tematska panela u sklopu kojih je bila omogućena i diskusija. U prvom tematskom panelu, savjetnica Pavićević održala je izlaganje na temu  „Potpora kulturnoj saradnji nacionalnih manjina u BiH“ ističući važnost umrežavanja udruženja nacionalnih manjina i saradnju u organizaciji manifestacija koje promovišu očuvanje tradicije i kulturnog naslijeđa nacionalnih manjina.

Učesnici konferencije zaključili su da je važno prepoznati potrebe udruženja nacionalnih manjina i omogućiti im kontinuiranu podršku te veću vidljivost.