5 srpnja, 2023

Poziv za zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki nogometa – Žensko izdanje za Zapadni Balkan

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki nogometa – Žensko izdanje za Zapadni Balkan, koje će se održati od 1. do 7. listopada 2023. godine u Draču (Albanija).

Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) zajedno s Njemačkim nogometnim savezom (DFB), programom UEFA Assist, Volkswagenom i Njemačkom organizacijom za međunarodnu suradnju (GIZ) poziva zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki nogometa – Žensko izdanje za Zapadni Balkan uz napomenu da nije obvezno da kandidatkinje budu dio ili da rade u nogometnom klubu, već mogu biti kandidatkinje iz bilo kog športskog kluba ili sportske organizacije.

Kandidatkinje moraju popuniti Prijavni formular (Applicaton form) i Obrazac za reference (Reference form), a više informacija nalazi se u Pozivu za podnošenje prijava (Call for Applicants). Sva tri dokumenta su u privitku ovog oglasa.

Prijave je potrebno poslati najkasnije do 5. srpnja 2023. godine, na e-mail adresu: FLF@giz.de.

Application Form

Call for Applicants

Reference Form