5 Jula, 2023

Poziv za zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki fudbala – Žensko izdanje za Zapadni Balkan

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija  o pozivu za zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki fudbala – Žensko izdanje za Zapadni Balkan, koje će se održati od 1. do 7. oktobra 2023. godine u Draču (Albanija).

Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) zajedno sa Njemačkim fudbalskim savezom (DFB), programom UEFA Assist, Volkswagenom i Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) poziva zainteresirane kandidatkinje da budu dio Budućih liderki fudbala – Žensko izdanje za Zapadni Balkan uz napomenu da nije obavezno da kandidatkinje budu dio ili da rade u fudbalskom klubu, već mogu biti kandidatkinje iz bilo kog sportskog kluba ili sportske organizacije.

Kandidatkinje moraju popuniti Prijavni formular (Applicaton form) i Obrazac za reference (Reference form), a više informacija nalazi se u Pozivu za podnošenje prijava (Call for Applicants). Sva tri dokumenta su u prilogu ovog oglasa.

Prijave je potrebno poslati najkasnije do 5. jula 2023. godine, na e-mail adresu: FLF@giz.de.

Reference Form

Call for Applicants

Application Form