12 travnja, 2024

Poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvo kulture i sporta poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata”.

Program rada za 2025. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima koje je odredilo Zajedničko vijeće za mlade za razdoblje 2024. – 2027. Potrebno je dostaviti prijedloge za aktivnosti u sljedećim oblastima:

Revitalizacija pluralističke demokratije, sa sljedećim orijentacijama:

 • zastupanje i promoviranje učešća mladih u političkim procesima,
 • razumijevenje uticaja umjetne inteligencije i podrška učešća mladih u procesima upravljanja umjetnom inteligencijom i internetom.
 • implementacija Revidirane europske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu s fokusom na mlade ljude u ruralnim područjima, manjinskim grupama ili ranjivim grupama,
 • rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije okoliša na mlade ljude i demokratiju.

Pristup pravima mladih ljudi, sa sljedećim orijentacijama:

 • implementiranje Proporuka Odbora ministara CM/Rec (2016)7 o pristupu mladih pravima,
 • omogućavanje pristupa mladih iz ugroženih kvartova socijalnim pravima (Preporuka Enter!),
 • edukacija o građanstvu i ljudskim pravima s maldima (Implementacija Povelje Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljuduska prava),
 • rješavanje utjecaja pandemije Covid-19 na mlade ljude i ostvarivanje socijalnih prava, uključujući fizičko i mentalno zdravlje.

Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme sa posebnim fokusom na:

 • Participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;
 • Socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjsta u punoljetstvo,
 • Višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni indentitet i invaliditet).

Omogućavanje mladima da promovišu mirne društvene zajednice pružajući im prilike da igraju aktivnu ulogu u:

Omladinski rad, sa sljedećim orijentacijama

 • Širenje i implementacija Preporuke Odbora ministara CM/Rec (2017)4 o radu sa mladima i promovisanju Europske agende o radu s mladima,
 • Razvoj kvalitete i metodologije u radu s mladima i neformalnom obrazovanju/učenju.

 

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada sektora mladih za period 2024. – 2027. godina na sljedećem linku:

https://www.coe.int/en/web/youth/priorities.

Studijske sesije za Vijeće Europe predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2025. godine je 15. travnja 2024. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u suradnji sa europskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na web stranici:

 

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-2025