12 travnja, 2024

Poziv za prijavu sudionika na trening “Living Compass 2024”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i športa Poziv zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Europe za prijavu sudionika na trening “LIVING COMPASS 2024”, a koji će biti održan u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima.

Program “LIVING COMPASS 2024” ima cilj dati potporu pružanju kvalitetnog obrazovanja mladih o ljudskim pravima razvijajući kompetencije multiplikatora u kontekstu lokalnih, nacionalnih ili međunarodnih aktivnosti i projekata, te promovirati primjenu Povelje Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima i Svjetskog programa Ujedinjenih nacija o obrazovanju o ljudskim pravima.

Trening “LIVING COMPASS 2024” je namijenjen kako aktivistima, zagovornicima, multiplikatorima, trenerima tako i facilitatorima obrazovanja mladih o ljudskih pravima.

Rok za dostavljanje prijava je 15. travanja 2024. godine.

Prijave se popunjavaju online preko web stranice: https://youthapplications.coe.int/

Više o datom program možete naći na web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-training-course-living-compass-2024 .