18 lipnja, 2024

Održan seminar „Jednake mogućnosti za sve-osnova socijalnih prava” 

U petak, 14. lipnja 2024. godine u Sarajevu je održan međunarodni seminar pod naslovom “Jednake mogućnosti za sve-osnova socijalnih prava u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“.

Cilj seminara bio je, između ostalog, potaknuti razvoj novih strategija i pristupa za integraciju marginaliziranih skupina na tržište rada te promicanje raznolikosti i inkluzivnosti u poslovnom okružju. Sudionici su tijekom seminara obrađivali brojne relevantne teme, kao na primjer: nužni preduvjeti za postizanje društvene jednakosti, načini rješavanja problema malih plaća i nesigurnih uvjeta rada za mlade, značaj obrazovanja i osposobljavanja u procesu stvaranja jednakih mogućnosti, mjere smanjenja socijalnog jaza te druge značajne teme iz ove oblasti.

Ispred federalnog ministarstva kulture i športa otvaranju Seminara nazočila je savjetnica ministrice, Anita Vlašić.