18 Juna, 2024

Održan seminar „Jednake mogućnosti za sve-osnova socijalnih prava” 

U petak, 14. juna 2024. godine u Sarajevu je održan međunarodni seminar pod naslovom “Jednake mogućnosti za sve-osnova socijalnih prava u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“.

Cilj seminara bio je, između ostalog, podstaknuti razvoj novih strategija i pristupa za integraciju marginalizovanih skupina na tržište rada te promovisanje raznolikosti i inkluzivnosti u poslovnom okruženju. Učesnici su tokom seminara obrađivali brojne relevantne teme, kao na primjer: nužni preduslovi za postizanje društvene jednakosti, načini rješavanja problema malih plata i nesigurnih uslova rada za mlade, važnost obrazovanja i osposobljavanja u procesu stvaranja jednakih mogućnosti, mjere smanjenja socijalnog jaza te druge važne teme iz ove oblasti.

Ispred federalnog ministarstva kulture i sporta na otvaranju Seminara prisustvovala je savjetnica ministrice, Anita Vlašić.