28 ožujka, 2023

Obavijest-interventna sredstva

Broj: 01-11-10-2061/23

Sarajevo, 28. 03. 2023. godine

 

OBAVIJEST ZA 2023. GODINU

 

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tijekom cijele godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu s kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/23).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH,
  • Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH i
  • Transfer za mlade.

Federalno ministarstvo kulture i sporta sredstva će raspoređivati do 31. 12. 2023. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

 

Adresa za dostavu aplikacija:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na kuverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

 

M I N I S T R I C A

                                                                                                              Zora Dujmović

Preuzimanja

– Aplikacijski-obrazac interventna – Kultura 2023.

– Aplikacijski-obrazac interventna – Mladi 2023

– Aplikacijski-obrazac interventna – Naslijeđe 2023.

– Aplikacijski-obrazac interventna – Sport 2023.