30 ožujka, 2023

Poziv za prijavu učesnike na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju”

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova, dostavljen je poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope za prijavu učesnike na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju”, kojeg Odjel organizuje u okviru projekta Demokratija ovdje Demokratija sada.

Trening ima za cilj razvoj kompetencija mladih aktivista u odbrani i promociji demokratije, ljudskih prava i učešća mladih i stvaranje grupe koja će se dalje uključiti u aktivnosti zagovaranja na evropskom i nacionalnom nivou u okviru projekta.

Trening je zasnovan na kombinovanom učenju koje uključuje:

  • module za e-učenje između 20. aprila i 30. juna 2023 godine; i
  • rezidencijalni seminar koji će se održati u Strazburu izmedu 28. maja i 3. juna 2023. godine.

Na sljedećem web linku možete pronaći Poziv za prijavu učesnika sa kriterijima za selekciju i praktične informacije o trenignu:

https://rm.coe.int/dhdn-tc-activists-call-for-participants-2762-4838-0679-2/1680aaa795

Rok za prijave zainteresovanih učesnika jo 6. aprila 2023. godine.

 

Prijave je moguće popuniti online na sljedećem web linku

https://youthapplications.coe.int/Application-forms/APPLICATION-FORM-Training-course-for-democracy-activists