29 svibnja, 2024

Mirela Milićević Šečić primila u radni posjet Esada Atića

Savjetnik premijera i koordinator Vlade FBiH za Brčko distrikt BiH, gospodin Esad Atić posjetio je Federalno ministarstvo kulture i športa. Tom prigodom razgovarao je sa pomoćnicom ministrice za kulturu gospođom Mirelom Milićević Šečić. Razlog posjete je upoznavanje gospodina Atića sa organizacijom rada Federalnog ministarstva kulture i športa radi eventalne buduće suradnje i ostvarivanja potpore projektima u oblasti kulture, športa i mladih koje se realiziraju na području Brčko Distrikta. Budući da u posljednjem razdoblju nije zabilježena suradnja u ovim oblastima obostrano je izražena želja da se iznađu mogućnosti suradnje i pružanja potpore projektima.