29 Maja, 2024

Mirela Milićević Šečić primila u radni posjet Esada Atića

Savjetnik premijera i koordinator Vlade FBiH za Brčko distrikt BiH, gospodin Esad Atić posjetio je Federalno ministarstvo kulture i sporta. Tom prilikom razgovarao je sa pomoćnicom ministrice za kulturu gospođom Mirelom Milićević Šečić. Razlog posjete je upoznavanje gospodina Atića sa organizacijom rada Federalnog ministarstva kulture i sporta radi eventalne buduće saradnje i ostvarivanja podrške projektima u oblasti kulture, sporta i mladih koje se realizuju na području Brčko Distrikta. Budući da u posljednjem periodu nije zabilježena saradnja u ovim oblastima obostrano je izražena želja da se iznađu mogućnosti saradnje i pružanja podrške projektima.