29 Maja, 2024

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta predstavljen animirani film „Nestašno djevojče“ po scenariju Džemaludina Latića

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta 28. 5. 2024. godine upriličen je sastanak sa Džemaludinom Latićem, književnikom i profesorom Fakulteta islamskih nauka i Mohammad Hosein Ansari, atašeom za kulturu u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu. Sa gostima je razgovarala Mirela Milićević Šečić, pomoćnica ministrice za kulturu.

Tema sastanka je bio scenarij za animirani film, bosanska bajka “Nestašno djevojče“, autora Džemaludina Latića za koji je veliko interesiranje pokazalo Ambasada Islamske Republike Iran. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o već realizovanim projektima i budućim u oblasti kulture. Ataše Ansari poklonio je tek objavljeno izdanje knjige „Đulistan“, iranskog pjesnika Muslihuddin Sadi Širazija, koja je prevedena s perzijskog na bosanski jezik i štampana u saradnji sa Kulturnim centrom Islamske Republike Iran.