28 svibnja, 2024

Otvorena Konferencija „U susret Strategij prema mladima FBiH“: Želje, potrebe i stavovi mladih bili su ključni u izradi Strategije prema mladima

Radna grupa za izradu strategije prema mladima FBiH uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, a u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH danas su u Hotelu Holiday u Sarajevu organiziraliDijalog mladih i vlasti: Strategija prema mladima Federacije BiH 2024 – 2027!

Uz nazočnost predstavnika institucija vlasti, međunarodne zajednice, omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva, te preko 150 mladih iz cijele FBiH, organizirana je interaktivna konferencija putem koje su mladi, zajedno sa predstavnicima vlasti razgovarali o ključnim problemima, potrebama i rješenjima za mlade u Federaciji BiH.

„Upravo dolazim sa sjednice Zastupničkog doma gdje mi je postavljeno pitanje dokle se stiglo sa Strategijom za mlade o kojoj se već mjesecima govori i bila sam sretna što mi je ono upućeno. Strategija nam stiže za mjesec dana i onda idemo ka akcijskom planu. Sretna sam što smo danas ovdje i uvjerena sam da ćemo za mjesec dana imati lijepu priču i lijepu poruku“, poručila je prilikom otvaranja današnje Konferencije federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević.

Gostima se obratio i premijer FBiH, Nermin Nikšić: „Želim vrlo jasno potvrditi opredjeljenje koje ministrica Vlaisavljević zorno pokazuje djelujući i komunicirajući s predstavnicima radne grupe i sa ljudima koji rade na izradi Strategije. Vlada FBiH će dati puni doprinos ovoj priči te biti partner u realizaciji Strategije jer smatram da svi moramo stvarati prostor našim mladim ljudima da ostanu ovdje i da, stvarajući pretpostavke za njihov ostanak, otvaramo prostor za povratak našim ljudima koji su već napustili BiH. Kada budemo sve resurse koristili u interesu svih građana cijele BiH, mislim da se život u našoj zemlji može učiniti ugodnim i lijepim“, poručio je premijer Nikšić. 

Koordinator Radne grupe za izradu Strategije prema mladima i pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta, Adis Salkić, istakao je neupitan značaj mladih u procesu izrade Strategije: „Krajem oktobra 2023. godine Vlada FBiH je usvojila odluku o izradi Strategije za mlade,a tom odlukom je 20 federalnih institucija zaduženo da radi na izradi Strategije. Nosilac, a ujedno i predlagač Strategije bilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta. Prije same izrade Strategije bilo je neophodno provjeriti stavove i potrebe, te želje i promišljanja mladih u ovom procesu. Putem javnog poziva odabrali smo Institut za razvoj mladih KULT koji je proveo istraživanje prezentirano na prvom sastanku Radne grupe. Odabrali smo KULT da tokom cijelog procesa izrade Strategije bude naša konsultantska i stručna podrška i hvala im za izuzetan doprinos koji su pružili. Nismo željeli da uradimo dokument kojim će mladima biti nametnuta rješenja predstavnika institucija vlasti već smo uspostavili partnersku saradnju s krovnom istutucijom omladinskih udruženja na nivou FBiH, Vijećem mladih FBiH. U samom procesu izrade Strategije nije bilo niti jedne aktivnosti koja nije bila predložena ili u kojoj nije sudjelovalo Vijeće mladih FBiH. Želim se ovom prilikom zahvaliti kolegicama i kolegama, članovima Radne grupe koji su pored drugih obaveza pet mjeseci aktivno radili da bismo danas imali ovaj dokument. Danas počinju javne konsultacije odnosno posljednja faza Strategije. Želim se posebno zahvaliti ministrici Vlaisavljević koja je imala sluh za ovaj dokument i koja je u fokus, nakon toliko godina, odlučila staviti mlade“ zaključio je Salkić.

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT, Jasmina Banjalučkić istakla je važnost ovog dokumenta: „Strategija prema mladima u Federaciji BiH izuzetno je važan dokument naročito jer svjedočimo ogromnim postocima mladih koji žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. To nam je bio alarm. Sam proces izrade Strategije prema mladima uključuje 20 institucija vlasti koje su bile podijeljene u sedam radnih timova, te su u proteklih pet mjeseci uistinu naporno radili da prepoznaju potrebe mladih, ali i provode dijalog s mladima kako bi na što bolji način predstavili programe i mjere kako u obrazovanju, tako i u zapošljavanju, oblastima sigurnosti, socijalne brige, zdravstva, sporta, kulture, aktivizmu, volonterskom, dakle svih oblasti koje su od interesa za mlade“ istakla je Banjalučkić.

Predsjednica Vijeća mladih FBiH, Asja Dizdarević istakla je da su stavovi mladih bili ključni u izradi Strategije: „Željeli smo čuti stavove mladih ljudi za sve njima važne oblasti, a koje su obuhvaćene Strategijom. Do usvajanja finalne verzije dokumenta očekuju nas sastanci i dijalozi s mladim ljudima, te ćemo disutovati o svemu što smo, zajedno s njima, prepoznali kao važno“, poručila je Dizdarević.

Organizacija dijaloga unutar procesa izrade prve strategije za mlade Federacije BiH predstavlja značajan korak s obzirom na važnost ostvarivanja dijaloga i saradnje sa institucijama vlasti, ali i nedostatak sličnih inicijativa u prošlosti. Kreiranje prve Strategije za mlade FBiH će po prvi put nakon usvajanja Zakona o mladima FBiH iz 2010. godine, pružiti direktan, sistemski pristup poboljšanju položaja mladih u cijeloj Federaciji BiH.