1 studenoga, 2023

Prvi put u Federalnom ministarstvu kulture i športa raspisan Transfer za potporu mobilnosti umjetnika

Federalno ministarstvo kulture i športa pokrenulo je po prvi put Transfer za potporu mobilnosti umjetnika, čiji je cilj osigurati potporu umjetnicima u profesionalnom razvoju osobne umjetničke prakse i jačanju osobnih profesionalnih kapaciteta, s posebnim akcentom na mladim umjetnicima. Transfer doprinosi razmjeni, suradnji i povezivanju profesionalnih odnosa s umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i izvan države.

Slijedeći preporuku broj 9. revizije učinka za 2022. godinu, u kojoj je navedeno da je Ministarstvo određeno kao institucija odgovorna za koordinaciju i da je nositelj implementacije mjera za razvoj poduzetništva kreativnog sektora, u proteklih šest mjeseci intenzivno se radili na uspostavljanju ovog Transfera, koji nedvojbeno daje potporu kreativnom, neovisnom sektoru i pojedincima osobno, kako bi svoj kreativni učinak što više razvijali.

Ukupna sredstva Transfera u iznosu od 100.000,00 KM bit će raspoređena putem Javnog poziva, na koji mogu aplicirati punoljetni umjetnici s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine za projekte u oblasti likovne umjetnosti, književnosti, glazbe, kazališta i scene, plesa, stripa, fotografije, filma i dizajna. Potpora će se dodjeljivati za pokrivanje troškova prijevoza i smještaja unutar i izvan Bosne i Hercegovine.

S ciljem jačanja, unaprjeđenja i afirmacije umjetničke scene u manje razvijenim sredinama, sredstva će biti usmjerena i za potporu stvaralaštvu mladih i neafirmiranih umjetnika u različitim gradovima BiH.

Umjetnički projekti koji mogu dobiti potporu su izložbe, promocije, koncerti, predstave, audio-vizualne projekcije i slično. Na ovaj način bit će ostvareno povezivanje i umrežavanje umjetnika s institucijama, udrugama, fondacijama i drugim umjetnicima iz iste ili srodne oblasti, kao i predstavljanje novih ideja, ali i razvoj umjetničke scene u manje razvijenim sredinama.

Detaljne informacije o ovom Transferu, kao i kriteriji za apliciranje na Javni poziv dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta.