1 Novembra, 2023

Prvi put u Federalnom ministarstvu kulture i sporta raspisan Transfer za podršku mobilnosti umjetnika

Federalno ministarstvo kulture i sporta pokrenulo je po prvi put Transfer za podršku mobilnosti umjetnika, čiji je cilj osigurati podršku umjetnicima u profesionalnom razvoju osobne umjetničke prakse i jačanju osobnih profesionalnih kapaciteta, s posebnim akcentom na mladim umjetnicima. Transfer doprinosi razmjeni, saradnji i povezivanju profesionalnih odnosa s umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i izvan države.

Slijedeći preporuku broj 9. revizije učinka za 2022. godinu, u kojoj je navedeno da je Ministarstvo određeno kao institucija odgovorna za koordinaciju i da je nosilac implementacije mjera za razvoj poduzetništva kreativnog sektora, u proteklih šest mjeseci intenzivno se radili na uspostavljanju ovog Transfera, koji nedvojbeno daje podršku kreativnom, neovisnom sektoru i pojedincima lično, kako bi svoj kreativni učinak što više razvijali.

Ukupna sredstva Transfera u iznosu od 100.000,00 KM bit će raspoređena putem Javnog poziva, na koji mogu aplicirati punoljetni umjetnici s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine za projekte u oblasti likovne umjetnosti, književnosti, muzike, pozorišta i scene, plesa, stripa, fotografije, filma i dizajna. Podrška će se dodjeljivati za pokrivanje troškova prevoza i smještaja unutar i izvan Bosne i Hercegovine.

S ciljem jačanja, unapređenja i afirmacije umjetničke scene u manje razvijenim sredinama, sredstva će biti usmjerena i za podršku stvaralaštvu mladih i neafirmisanih umjetnika u različitim gradovima BiH.

Umjetnički projekti koji mogu dobiti podršku su izložbe, promocije, koncerti, predstave, audio-vizualne projekcije i slično. Na ovaj način bit će ostvareno povezivanje i umrežavanje umjetnika s institucijama, udruženjma, fondacijama i drugim umjetnicima iz iste ili srodne oblasti, kao i predstavljanje novih ideja, ali i razvoj umjetničke scene u manje razvijenim sredinama.

Detaljne informacije o ovom Transferu, kao i kriteriji za apliciranje na Javni poziv dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta.