4 ožujka, 2024

Informacija o nazočenju konstituirajućoj i Prvoj sjednici Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

U svojstvu predstavnika Federalnog ministarstva kulture i športa Mirela Milićević Šečić, pomoćnica ministrice, u petak, 23. 2. 2023. godine, nazočila je konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju i odmah nakon toga održanoj Prvoj sjednici novog saziva. Sjednicama su nazočili: David Damjanović, predsjednik, Mirna Milanović Lalić, članica i Emina Ganić, članica te djelatnice Fondacije Aida Mahić i Merima Rizvanović.

Konstituirajuća sjednica je imala tri točke dnevnog reda: Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora Fondacije i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije te razmatranje Pravilnika o radu.

Nakon konstituiranja održana je Prva sjednica Upravnog odbora Fondacije sa dnevnim redom:

  1. Dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka

Zaključeno je da se odmah uklone sa web stranice osobni podaci iz svih zapisnika i rješenja Proračunske inspekcije Federalnog ministarstva financija kako je sugerirano u predmetnom dopisu Agencije.

 

  1. Suradnja sa Federalnim ministarstvom kulture i športa, Federalnim ministarstvom financija i Pravobraniteljstvom

U cilju razvoja dobre suradnje sa Federalnim ministarstvom kulture i športa treba odmah započeti proces realizacije izmjena Pravilnika kako je razgovarano na zajedničkom sastanku svih fondacija sa federalnom ministricom kulture i športa te do narednog tjedna pripremiti prijedloge izmjena Pravilnika i ostalih podzakonskih akata. Osim toga, treba dogovoriti radni sastanak u Federalnom ministarstvu financija iz razloga što se Fondacija susreće sa ozbiljnim procesima koje vodi Proračunska inspekcija i koji se moraju rješavati u narednom razdoblju.

 

3. Internet stranica Fondacije

Dogovoreno je da se odmah objavi javni oglas za angažiranje osobe za održavanje web stranice. Kriterije za konkurs će pripremiti Mirna Milanović-Lalić.

 

  1. Dodatno zaposlenje u Fondaciji

Razmotriti mogućnost dodatnog zaposlenja u Fondaciji, po mogućnosti tajnika Fondacije za što treba napraviti prijedlog izmjene Pravilnika o radu.

 

  1. Razno

Dogovoreno da se izvješće o radu Fondacije za prethodnu 2023. godinu pošalje odmah članovima UO kako bi se moglo dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i športa radi slanja na Vladu FBiH.

 

Aida Mahić je zadužena da članovima Upravnog odbora pošalje sve punomoći koje su izdate u prethodnom razdoblju i odmah otkaže iste. Razgovarano je o visini naknade za rad u sastavu UO te je dogovoreno da se eventualno povećanje usuglasi sa upravnim odborima sve četiri fondacije.