24 siječnja, 2024

Federalno ministarstvo kulture i športa počelo proces provođenja Plana integriteta

Nakon što je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine odobrila ažurirani Plan integriteta Federalnog ministarstva kulture i športa, te ministrica Vlaisavljević donijela Odluku o provođenju Plana integriteta, počeo je proces njegovog implementiranja.
Na ovaj način, Federalno ministarstvo kulture i športa nastoji implementirati preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za unapređenje funkcionisanja Ministarstva, te relevantne dokumente na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Cilj procesa je unaprijediti integritet Federalnog ministarstva kulture i športa, kao i integritet svih djelatnika i djelatnica Ministarstva.
Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem procesa je Senad Hašić, djelatnik Federalnog ministarstva kulture i športa.